fbpx

Как да помним? Системи и техники за памет. Част I

Обучението отговаря на следните въпроси:

✔ Как работи човешката памет?

✔ Какво помним всъщност?

✔ Какви техники за памет са ползвали в древността?

В уебинара, посветен на паметта, ще се запознаете с:

1. мнемотехниките, използвани в древността;

2. елементите, които водят до дълготрайно запаметяване;

3. конкретни мнемотехники за памет:

 

Как да помним? Системи и техники за памет. Част II

Във втората част на обучението ще застъпим:

✔ Как работи човешката памет?

✔ Как да помним имена?

✔ Как да помним числа, години, набор от цифри през абстрактното и сетивата?

В уебинара, посветен на паметта, ще се запознаете с:

1. Най-използваните мнемотехниките от древността;

2. Техниката за запаметяване на имена;

3. Базова 100-ца на Тони Бюзан за помнене на числа, години, набор от цифри.

 

Семиотика и Сторителинг: Магията на историите

Обучението отговаря на следните въпроси:

✔ Какви са елементите на една увлекателна история?

✔ Каква е ролята на сторителинга в бизнеса и личен план?

✔ Как конкретно да напишеш твоята лична история и тази на твоя бизнес?

В уебинара, посветен на магията на историите, ще:

1. Разгледаме водещи принципи при разказването на истории

2. Се запознаем с конкретни завладяващи истории

3. Изразим всичко като цяло по много по-завладяващ начин.

 

Мисия и призвание

Питал ли си се Каква е Причината Да Бъдеш?

А какво е мисия? Съществува ли изобщо? Ако съществува – каква е твоята? 

Какво е призвание? Съществува ли изобщо? Ако съществува – как можеш да го откриеш? Най-важният въпрос, който е необходимо да си зададеш е: как да свържеш призванието с професията си? 

Как да култивирам вътрешния си потенциал, този който прави живота ми значим?

Освен това, когато следваш призванието си, то не е просто работа, а тъй нар. Purpose-driven career, което няма и да се опитваме да го превеждаме на български.

Последният въпрос, който ще застъпим е кои са професиите на бъдещето и какви умения ще изискват те.

 

Минало, настояще и бъдеще. Равносметка, планиране и целеполагане.

Уебинарът е разпределен в 3 отделни части.

I. Минало – равносметка за изминалата 2020-та година – ще отговорим на следните въпроси:

✔ Кои са 3-те най-големи постижения през 2020-та? 

✔ Кой беше най-силният момент през 2020-та?

✔ Кое беше най-умното решения, което взе през 2020-та? 

✔ Кой беше най-важният урок, който научи? 

✔ Какъв беше най-големият риск, който предприе? 

✔ Кой резултат не успя да постигнеш, а силно желаеше?

II. Настояще

✔ Кои са 3-те най-големи постижения през 2020-та? 

✔ Кой беше най-силният момент през 2020-та?

✔ Кое беше най-умното решения, което взе през 2020-та? 

✔ Кой беше най-важният урок, който научи? 

✔ Какъв беше най-големият риск, който предприе? 

✔ Кой резултат не успя да постигнеш, а силно желаеше?

 

III. Целеполагане

✔ В отделните сфери от живота ще поставим по една SMARTER цел и ще видим как се отнасят към визията ни, по-голямата картинка.

 

Множествена интелигентност

Какво включва уебинарът?

1. Множествена интелигентност по Хауърд Гарднър:

Вербално-лингвистична интелигентност;

✔ Логико-математическа интелигентност;

✔ Музикална интелигентност;

✔ Телесно-кинестетична интелигентност;

✔ Визуално-пространствена интелигентност;

✔ Интерперсонална или междуличностна интелигентност;

✔ Интраперсонална или вътреличностна интелигентност;

✔ Натуралистична интелигентност;

✔ Екзистенциална интелигентност.

2. Типове интелигентност по Даниел Голман:

✔ Емоционална интелигентност;

✔ Новата социална интелигентност;

✔ Екологична интелигентност.

3. Типове интелигентност по Тони Бюзан:

✔ Творческа интелигентност;

✔ Духовна интелигентност.

Pin It on Pinterest

Share This