fbpx

АКАДЕМИЯ ПО
ЛИДЕРСТВО И
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Стартира на 9-ти Септември 2022г.

Организирана от

Лидер Академия и Център за образователни услуги,
Стопански факултет на Софийси университет

ЗА
АКАДЕМИЯТА

Каква е целта на академията?

Обучението е предназначено за настоящи и бъдещи предприемачи, собственици на малък и среден бизнес, както и представители от общински институции, бизнес и неправителствени организации, които работят директно за прилагане и подкрепа на предприемачеството. Целта на обучението е да подпомогне представители на местна администрация, регулаторни органи, бизнеса, начинаещи предприемачи в семейното унаследяване на бизнес, както и стартиране на успешни такива в контекста на зелената и социална икономика.

Колко време и кога ще се проведе?

Продължителност: 48 академични часа

Академията ще се проведе в рамките на 4-месеца. Всеки модул е разделен на теория и практика и ще се проведе в формата на дълги уикенди – петък вечерта, събота през целия ден и неделя до обяд. Всеки успешно завършил академията участник получава 4-ри кредита към магистърската програма по “Бизнес администрация и предприемачество”. Първата академия стартира на 9-ти Септември 2022 г. и приключва на 16-ти Декември 2022г.

За кого е обучението?

Експерти и мениджъри с богат практически опит, на които им предстои или са поели бизнес управлението на компания и/или екип.

Мениджъри-собственици на компании, които са придобили своите бизнес умения в реалната си практика, но имат нужда да ги структурират, допълнят и осъвременят.

Професионалисти, които обмислят стартиране на бизнес въз основа на натрупания опит, експертиза и контакти.

Какви модули включва обучението?

Предприемачество: 9 - 11 Септември 2022
 • Личността на предприемача.
 • Ключови предпоставки за предприемаческия успех.
 • Бизнес модел Канвас – клиентски сегменти, стойностно предложение, канали за комуникация, взаимоотношения с клиенти, потоци на приходи, ключови ресурси, структура на разходите
Лидерство: 23-25 Септември 2022
 • Преглед на разбиранията за лидерство
 • Изграждане и развитие на успешни екипи
 • Оценка на лидерските стилове
 • Автентично лидерство, Мотивация, Лидерство в XXI век
 • Трансформационно лидерство, Емоционална интелигентност
 • Видове лидери, Комуникация в критични ситуации
Устойчиви бизнес модели и иновации: 7-9 Октомври 2022
 • Изменение на климата, растеж на населението и урбанизация, цифрови технологии
 • Идентифициране и управление на финансовите и нефинансовите рискове
 • Подходът triple-bottom line в управлението
 • Предприятия от социалната, солидарната и зелената икономика
 • Управление на веригата за доставки
Организационен дизайн и мениджмънт: 21-23 Октомври 2022
 • Контекст на съвременното развитие на организациите
 • Съвременни тенденции в развитието на организациите – изводи за изграждането на бизнеса
 • Изисквания към собствениците и мениджърите – необходими компетентности; избор на печеливши подходи
Развитие на талантите и работа в екип: 4-6 Ноември 2022
 • Развиване на таланта – теоретична обосновка и примери.
 • Основни етапи: Привличане, Въведение и инструктиране, Упълномощаване, Развиване, Задържане, Насърчаване, Награждаване и Oтделяне
 • Инструменти и тестове за идентифициране на талантите
Маркетинг и продажби: 18-20 Ноември 2022
 • Въведение в маркетинга. Основни принципи.
 • Маркетингови канали
 • Онлайн и офлайн продажби.
 • Маркетингови фунии. Value ladder. Класически маркетинг. Inception Marketing
Нови комуникационни канали: 2-4 Декември 2022
 • Основни принципи при комуникацията
 • Стандартни и нестандартни онлайн и офлайн канали за комуникация
 • Социални медии
 • Стратегии за позициониране. Типове съдържание.
 • Анализ и оптимизация
Бизнес стратегия и финансово планиране: 16-18 Декември 2022
 • Изготвяне на бизнес стратегия за устойчиво развитие
 • Ролята на публичния и частния сектор в устойчивото финансиране
 • Работа с устойчивост в търговията и търговското финансиране
 • Европейска зелен пакт. Роля на таксономията в контекста на ЕС за устойчиво финансиране
 • Зелена и социална таксономия
 • Нови инструменти за привличане на капитал. Краудфъндинг

Кои са лекторите?

Андрей Илиев

е съосновател е на Leader Academy и Samodiva Masterminds. Занимава се със социално предприемачество повече от 10 години. Академичния му опит минава през редица университети, сред които: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Universidad de Granada, Испания, Aarhus University, Дания и American University в България (AUBG). Получава стипендия "Rising Star" от Американския университет - Благоевград за Executive MBA за за приноса му в Социалното предприемачество и завършва успешно с кохорта 2020/2021. Това, върху което специализира е лидерство, социално предприемачрство, когнитивни процеси и сторителинг.

Веселин Тонов

е основател на Епик Медия Груп и Видео Фабрика. Занимава се професионално с видео продукции от 2009г. насам. Има продуцирани над 1200 видео клипа за клиенти в България, САЩ, Англия, Чехия, Австралия и Австрия. От 2017г. води обучения, част от които са били екипи на БТВ Медиа Груп, L’Oreal, RE/max и Булстрад. Неговите обучения се характеризат с висока енергия, чувство за хумор и нестандартни практични упражнения. През 2019г. е поканен да заеме поста на глобален маркетинг директор на CSPII – позиция, която заема и до днес.

Д-р Марина Стефанова

е главен асистент в Стопански факултет на Софийския университет, консултант по програмата „Бизнес за резултати“ на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в България и председател на Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox“ на фондация „Каузи“.

Проф. Д-р Цветан Давидков

е (професор, доктор на социологическите науки) преподавател в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ – катедра „Стопанско управление“. Преподава следните дисциплини - Предприемачество, Основи на управлението, Стратегически мениджмънт, Организационно поведение, ТОП инструменти за управление на бизнеса, Национални и организационни култури. Работил е с корпоративни партньори от бизнеса, с държавни органи на централната администрация и местното самоуправление; с управляващи органи по европейски програми; с нестопански организации. Автор на учебници, монографии, студии и статии (общо над 150) в сферите на бизнеса, управлението и предприемачеството. Изучава развитието на частния бизнес през последните 30 години. Има значителен опит в проекти за развитие на малкия и среден бизнес с различни целеви групи - семеен бизнес, безработни; жени, студенти, с акцент върху засилване на мотивацията за стартиране и развитие на собствен бизнес.

Къде ще се проведе обучението?

Колко струва?

Възползвайте се от Early Bird записването на преференциална цена от 750лв. и получете като бонус индивидуална 60-минутна консултация с някой от лекторите на стойност 200лв.

"Ранно записване" до 15 юли 2022г.

Ден(а)

:

Час(а)

:

Минути(и)

:

Секунди(и)

Запиши се

7 + 9 =

Pin It on Pinterest

Share This