fbpx

Talent Factory Camp

Business Leaders

15-21 август 2022

Организирана от Лидер Академия и Център за образователни услуги,
Стопански факултет на Софийси университет

Talent Factory Camp Business Leaders e 7-дневен формат с фокус лидерство и бизнес. Форматът има за цел да представи различните компоненти на един бизнес, необходими за развитие и растеж, заедно с основните разновидности на лидерството и приложението им на практика.

За кого е предназначен кемпа?

Млади хора, заемащи или стремящи се към мениджърски позиции.

Млади хора, които са придобили своите бизнес умения в реалната си практика, но имат нужда да ги структурират, допълнят и осъвременят.

Професионалисти, които обмислят стартиране на бизнес въз основа на натрупания опит, експертиза и контакти.

Какви уъркшопи включва кемпа?

Лидерство & Развитие на талантите и работа в екип

– Лидерство в 21 век
– Оценка на лидерските стилове
– Видове лидери
– Преглед на разбиранията за лидерство
– Изграждане и развитие на успешни екипи
– Автентично лидерство
– Мотивация
– Трансформационно лидерство
– Развиване на таланта – теоретична обосновка и примери.
– Основни етапи: Привличане, Въведение и инструктиране,
Упълномощаване, Развиване, Задържане, Насърчаване, Награждаване и Oтделяне
– Инструменти и тестове за идентифициране на талантите

Устойчиви бизнес модели и иновации & предприемачество

– Изменение на климата, растеж на населението и урбанизация, цифрови технологии
– Идентифициране и управление на финансовите и нефинансовите рискове
– Подходът triple-bottom line в управлението
– Предприятия от социалната, солидарната и зелената икономика
– Управление на веригата за доставки

– Личността на предприемача
– Ключови предпоставки за предприемаческия успех
– Бизнес модел Канвас – клиентски сегменти, стойностно предложение, канали за комуникация, взаимоотношения с клиенти, потоци на приходи, ключови ресурси, структура на разходите

Маркетинг и продажби & нови комуникационни канали (LinkedIn, Instagram, Youtube, FB и Tik-tok)

– Въведение в маркетинга. Основни принципи.
– Маркетингови канали
– Онлайн и офлайн продажби.
– Маркетингови фунии. Value ladder. Класически маркетинг.
– Inception Marketing

– Основни принципи при комуникацията
– Стандартни и нестандартни онлайн и офлайн канали за комуникация
– Социални медии
– Стратегии за позициониране. Типове съдържание.
– Анализ и оптимизация

Организационен дизайн и мениджмънт & Бизнес стратегия и финансово планиране

– Контекст на съвременното развитие на организациите
– Съвременни тенденции в развитието на организациите – изводи за изграждането на бизнеса
– Изисквания към собствениците и мениджърите – необходими компетентности; избор на печеливши подходи

– Изготвяне на бизнес стратегия за устойчиво развитиe
– Ролята на публичния и частния сектор в устойчивото финансиране
– Работа с устойчивост в търговията и търговското финансиране
– Европейска зелен пакт. Роля на таксономията в контекста на ЕС за устойчиво финансиране
– Зелена и социална таксономия
– Нови инструменти за привличане на капитал. Краудфъндинг

Всеки бизнес е просто идея как да направиш живота на

хората по-добър.

– Ричард Брансън

Какви са активностите?

Kакво получавате в резултат от
Talent Factory Camp Business Leaders?

Цялостно разбиране за това как функционира един бизнес.

Насока за кариена реализация – собствен бизнес или развитие в компания.

Черпене на практически опит от менторите във формата

Talent Factory Camp се провежда в красивата Пирин, в местността Попови Ливади на 1450 м. надморска височина. Нашият красив кампус се разпростира на 17 500 кв. м. зелена площ. Това, което ще откриеш, като прекрачиш прага на комплекса, са вековни борове, беседки, барбекю, спортни площадки, въжена градина, места за отдих и забавление. Всичко това ще бъде на разположение за теб като един от подбраните участници в Talent Factory Camp.

Кои са лекторите?

Андрей Илиев

е съосновател е на Leader Academy и Samodiva Masterminds. Занимава се със социално предприемачество повече от 10 години. Академичния му опит минава през редица университети, сред които: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Universidad de Granada, Испания, Aarhus University, Дания и American University в България (AUBG). Получава стипендия "Rising Star" от Американския университет - Благоевград за Executive MBA за за приноса му в Социалното предприемачество и завършва успешно с кохорта 2020/2021. Това, върху което специализира е лидерство, социално предприемачрство, когнитивни процеси и сторителинг.

Веселин Тонов

е основател на Епик Медия Груп и Видео Фабрика. Занимава се професионално с видео продукции от 2009г. насам. Има продуцирани над 1200 видео клипа за клиенти в България, САЩ, Англия, Чехия, Австралия и Австрия. От 2017г. води обучения, част от които са били екипи на БТВ Медиа Груп, L’Oreal, RE/max и Булстрад. Неговите обучения се характеризат с висока енергия, чувство за хумор и нестандартни практични упражнения. През 2019г. е поканен да заеме поста на глобален маркетинг директор на CSPII – позиция, която заема и до днес.

Д-р Марина Стефанова

е главен асистент в Стопански факултет на Софийския университет, консултант по програмата „Бизнес за резултати“ на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в България и председател на Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox“ на фондация „Каузи“.

Проф. Д-р Цветан Давидков

е (професор, доктор на социологическите науки) преподавател в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ – катедра „Стопанско управление“. Преподава следните дисциплини - Предприемачество, Основи на управлението, Стратегически мениджмънт, Организационно поведение, ТОП инструменти за управление на бизнеса, Национални и организационни култури. Работил е с корпоративни партньори от бизнеса, с държавни органи на централната администрация и местното самоуправление; с управляващи органи по европейски програми; с нестопански организации. Автор на учебници, монографии, студии и статии (общо над 150) в сферите на бизнеса, управлението и предприемачеството. Изучава развитието на частния бизнес през последните 30 години. Има значителен опит в проекти за развитие на малкия и среден бизнес с различни целеви групи - семеен бизнес, безработни; жени, студенти, с акцент върху засилване на мотивацията за стартиране и развитие на собствен бизнес.

Цената на Talent Factory Camp Busniess Leaders: 1000 лв.

При одобрение младежът може да бъде спонсориран от компания и да получи пълна стипендия или в размер на 50% от сумата на лагера.

Pin It on Pinterest

Share This