fbpx

“GenZ rEvolution”

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ГЛАСА НА МЛАДЕЖИТЕ ОТ ПОКОЛЕНИЕ Z (16-24 ГОДИНИ)

Лидер Академия провежда най-голямото изследване за Gen Z и пазара на труда в България. То стартира през септември 2022 година. Gen Z са родените между 1999 и 2012 г. деца. За целите на изследването фокусът е върху младежите, които имат право да работят – между 16 и 25 годишна възраст. До момента в изследването за взели участие 636 младежи. Целта е да се включат повече от 1000 младежи от цяла България. На база обратната връзка се подготвя доклад с информация за нуждите, предпочитанията и нагласите на Gen Z за работното място, както и гледната точка на бизнеса. Докладът ще представи резултатите от изследването, добри практики и препоръки за наемането, развиването и задържането на младежите от Gен Z.

Как предпочиташ да е организирано работното ти време?

636 out of 636 answered

  • Гъвкаво работно време (включващо и уикендите) – 219 resp. 34.4% 34.4%
  • На проектен принцип – свършена работа. – 142 resp. 22.3% 22.3%
  • Понеделник-петък (пълен работен ден) – 130 resp. 20.4% 20.4%
  • 4-дневна работна седмица – 104 resp. 16.4% 16.4%
  • Половин работен ден – 41 resp. 6.4% 6.4%

Pin It on Pinterest

Share This