fbpx

Устойчиви бизнес модели и иновации

250,00лв.

  • Изменение на климата, растеж на населението и урбанизация, цифрови технологии
  • Идентифициране и управление на финансовите и нефинансовите рискове
  • Подходът triple-bottom line в управлението
  • Предприятия от социалната, солидарната и зелената икономика
  • Управление на веригата за доставки
bozhidarbogdanov

Pin It on Pinterest