fbpx

Чудиш се откъде да започнеш?

 • Формати

 • ВИЗИЯ И ИДЕНТИЧНОСТ
 • ЦЕННОСТИ И ЛИЧНА ИСТОРИЯ
 • ЖИВОТ КАТО НА ФИЛМ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ТАЛАНТА
 • МОИТЕ ТАЛАНТИ
 • Дневник на таланта
 • Talent Pull - възможности за стажатнски
 • Личностен кариерен профил
 • All Inclusive
 • Метод на обучние
 • Физически активности
 • Talent Factory Express

 • 250лв.

 • Дефиниране на моите ценности /какво осмисля ежедневието ми днес1 видео
 • „The Passion Test” - Инструмент №1 в света за откриване на желанията на сърцето (Passions)
  Дефиниране на ТОП 5 страсти / желания на сърцето
  2 видеа
 • Откриване на лична мисия1 видео
 • Clifton StrengthFinder

  Теория за множествена интелигентност на Хауърд Гарднър
  2 видеа
 • Онлайн
 • Talent Factory Digital

 • 500лв.

 • Методът SMARTER целеполагане
  3 нива на промяна Визуализация „Срeща с моето бъдещо Аз“ Visioning – Формиране на 10-годишна визия и мини-навици
  4 видеа
 • Активност: „Пазаруване от магазина на живота“ Дефиниране на моите ценности /какво осмисля ежедневието ми днес/ Енергиен поток на мисълта Моята лична история4 видеа
 • Живот като на филм
  „The Passion Test” - Инструмент №1 в света за откриване на желанията на сърцето (Passions)
  Дефиниране на ТОП 5 страсти / желания на сърцето
  Продуктивност и приложение на моите желания в ежедневието
  4 видеа
 • Моето определение за талант
  Проявление на моите лични таланти
  Динамика на лидерството – лидер или последовател
  Откриване на лична мисия
  4 видеа
 • Теории за таланта
  Ролята на средата в развиването на таланта
  Clifton StrengthFinder – инструмент номер 1 в света за идентифициране на талантите и превръщането им в силни страни /34-те теми/таланти/
  Теория за множествена интелигентност на Хауърд Гарднър
  4 видеа
 • Онлайн
 • Talent Factory Camp

 • 1000лв.

 • Методът SMARTER целеполагане
  3 нива на промяна Визуализация „Срeща с моето бъдещо Аз“ Visioning – Формиране на 10-годишна визия и мини-навици
  4 теми
 • Активност: „Пазаруване от магазина на живота“ Дефиниране на моите ценности /какво осмисля ежедневието ми днес/ Енергиен поток на мисълта Моята лична история4 теми
 • Живот като на филм
  „The Passion Test” - Инструмент №1 в света за откриване на желанията на сърцето (Passions)
  Дефиниране на ТОП 5 страсти / желания на сърцето
  Продуктивност и приложение на моите желания в ежедневието
  4 теми
 • Моето определение за талант
  Проявление на моите лични таланти
  Динамика на лидерството – лидер или последовател
  Откриване на лична мисия
  4 теми
 • Теории за таланта
  Ролята на средата в развиването на таланта
  Clifton StrengthFinder – инструмент номер 1 в света за идентифициране на талантите и превръщането им в силни страни /34-те теми/таланти/
  Теория за множествена интелигентност на Хауърд Гарднър
  4 теми
 • 6 Нощувки в сърцето на Пирин

Pin It on Pinterest

Share This